יום שלישי, 12 באוקטובר 2010

רוכברגר - כנס את וועדת החינוך!!!

פנייה שהעברתי היום לממונה על המחוז על מנת שתדרוש מראש העיר, איציק רוכברגר, את כינוס ועדת החינוך, אשר כונסה פעם אחת בלבד במהלך הקדנציה הנוכחית בניגוד להוראות פקודת העיריות.
אל: גב. גילה אורון
הממונה על המחוז – משרד הפנים

ג.נ.,

הנדון: כינוס ועדת החינוך – רמת השרון

הריני מתכבד לפנות אלייך בבקשה, כי תורי לראש עיריית רמת השרון ויו"ר ועדת החינוך בעיר, מר איציק רוכברגר, לכנס את ועדת החינוך בראשה הוא עומד, וזאת מהטעם הפשוט שעל אף האמור בסעיף 166 לפקודת העיריות, ועדת החינוך כונסה במהלך הקדנציה הנוכחית פעם אחת בלבד, בחודש מאי 2009, ולא כמתחייב בפקודה אחת לשלושה חודשים.

יתרה מכך, במהלך התקופה שעברה מאז, ביקשתי יותר מפעם, הן בעל-פה והן בכתב, את כינוס ועדת החינוך וזאת מטעמים שונים. מר רוכברגר, דחה בתוקף את בקשותיי ואף הגדיל ועשה, כאשר בישיבת מועצת העיר מיום 4.7.2010 הודיע מר רוכברגר בצורה מפורשת שאין בכוונתו לכנס יותר את וועדת החינוך, זאת לאחר שביטל, מבלי לנמק את סיבת הביטול, ישיבה של ועדת החינוך שנקבעה לחודש אפריל 2010.

לדוגמא, במכתב ששלחתי למר רוכברגר מחודש פברואר 2010 ביקשתי לקיים דיון בתוכנית שביקשתי להעלות לדיון בוועדה, שמטרתה השקעה מאסיבית של כספים בחינוך היסודי, במטרה להעניק לילדינו בסיס איכותי וטוב להמשך לימודיהם, זאת מתוך מטרה שבתוך כמה שנים, יהיה פחות צורך בתוכנית המא"ה. תוכנית המא"ה הינה תוכנית מבורכת, אשר משלבת שורה של כלים חשובים, אך היא גם תוכנית יקרה ביותר הצורכת משאבים רבים מאוד מהתקציב העירוני, שייתכן ולו היו מופנים לחינוך היסודי היו אפקטיביים ויעילים הרבה יותר.

מיותר לציין, שלא התקיים כל דיון בכך עד מועד מכתבי זה. בהמשך, ניסיתי דרך ועדת הכספים להביא להפניה של תקציבים למימון רכישת לוחות חכמים והפניית תלמידים נוספים לאבחונים בדבר לקויות למידה, אך שוב נדחתה בקשתי מבלי שהתקיים בעניין דיון ראוי בפורום המתאים לעריכת דיון כאמור, שהוא ועדת החינוך. יצויין, שבתי הספר בעיר לא ממתינים לתקצוב הנ"ל מהעירייה ורוכשים באמצעות כספי הורים לוחות חכמים בעצמם.

לאחרונה, התקיים דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנושא תוכנית הבינוי של הכפר הירוק, לפיו יגדל השטח הבנוי בכפר הירוק מכ- 40,000 מ"ר כיום למעל ל- 100,000 מ"ר על-פי התוכנית באופן מדורג על פני מספר שנים. לישיבת ועדה זו, אשר עוסקת בעניינים תכנוניים, נזדעקה מנהלת אגף החינוך בעיר, הגב' מיכל מנקס, וקיבלה, בהתאם לבקשתה, אישור להציג בפניי הוועדה המקומית חוות דעת שלה בדבר ההשלכות של התוכנית על אגף החינוך בעיר. האם דיון בחוות דעת זו, לא נכון יותר שתתקיים בוועדת החינוך?

בנקודה זו ברצוני לצטט מספרו של ד"ר אליהו וינוגרד, נשיא בית המשפט המחוזי בת"א-יפו לשעבר, דיני הרשויות המקומיות (עמ' 276):

"מועצה של רשות מקומית מורכבת ממספר לא קטן יחסית של חברים. עובדה זו מקשה לעיתים על דיון ממצה ומורחב על נושאים הדורשים דיון כזה. לשם כך קיימות הוועדות, אשר בהרכב מצומצם יותר של חברי המועצה הן יכולות לדון באופן יסודי ומעמיק בנושאים אשר בטיפולם ולהביא את דעותיהן או מסקנותיהן בפני מליאת המועצה."

על כן הינך מתבקשת להורות לראש העיר, מר רוכברגר, לכנס בהקדם את וועדת החינוך בהתאם לפקודת העיריות, בין השאר, בנושאים המפורטים לעיל.

יצויין עוד, כי אין זו הוועדה היחידה מבין ועדות העירייה שאינה מתכנסת וישנן אף ועדות אחרות שלא כונסו כלל מאז תחילת קדנציה זו.

בברכה,
אבי גרובר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה