יום שבת, 5 בדצמבר 2009

הצעה לסדר – הסרת שלט בפי גלילות

רקע

לאחרונה הוצב בפי גלילות שלט פרסומת ענק על גבי מיכל בסמוך לכביש 5. בקדנציה הקודמת, משהתירה העירייה הקמת שלט דומה, הוגשה עתירה מנהלית מס. 1404/06. תוצאות עתירה זו שנדונה בפני ביהמ"ש המחוזי בת"א היו חד משמעיות. שופטת בית המשפט גב. שרה גדות קבעה, כי השלט הוקם עפ"י היתר שהוצא שלא כדין ע"י הוועדה המקומית רמת השרון, היתר שנחתם ע"י ראש העירייה, מר רוכברגר.

חוק השילוט (דרכים) 1966 חד משמעי בנושא מניעת הקמת שלטים בסמוך לדרכים בינעירוניות, למעט מקרים בודדים, כמפורט בחוק. למעשה, אין כל סמכות לרשות המקומית ולוועדת רשות כלשהי להעניק היתר להקמת שלט שכזה.

טרם פנייה זו, פנה הח"מ בנושא זה אל ראש העירייה, יו"ר הוועדה המקומית, ביום 5.5.2009, בדרישה, המצ"ב בזה להצעה זו, לאכוף את החוק ולהסיר מיידית את השלט, ולא זכה לכל מענה !

הצעת החלטה

מועצת העיר דורשת לאכוף את החוק ולהורות על הסרת השלט מיידית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה