יום שבת, 19 בנובמבר 2011

שאילתא מישיבת המועצה ביום 15.5.2011 – בית העלמין מורשה

רקע -

במסגרת אישור תקציב 2011 אושר תב"ר מס' 186 לפיתוח בית העלמין מורשה בסך של 2,000,000 ש"ח (שני מיליוני ש"ח), כאשר במהלך הדיונים לאישור התקציב הוסבר, כי סכום זה מיועד לשיפוץ החלק הצפוני של בית העלמין, שהינו למעשה השטח הפנוי היחידי כיום בבית העלמין בו ניתן לרכוש חלקות קבר ואשר בו מובאים היום לקבורה הנפטרים תושבי רמת השרון. שטח זה כיום מוזנח למדי, לא סלול, ללא ספסלים, ללא הצללה כלשהי והפער בינינו לבין האגף הישן יותר בבית העלמין ניכר ולא ניתן לפספסו. לכן היה מקום לברך על הקצאת משאבים לשיפוץ חלק זה בבית העלמין, באופן מכובד כיאה למקום.

לאחרונה נודע לי, גם עקב כתבה במקומון "קול ברמה", שהוחלט ראשית למצוא פתרון למצוקת הקבורה בבית העלמין במורשה בכך שיוכשר שטח מצפון לשטחו הנוכחי של בית העלמין, זאת מאחר ומלאי הקברים הנוכחי מספיק למספר שבועות בודד.

שאילתות -

1. האם הוסב יעוד תב"ר 186 להכשרת שטחי קבורה נוספים על חשבון פיתוח ושיפוץ האגף הצפוני של בית העלמין במתכונתו הנוכחית? כמה קברים יכלול האגף החדש ?

2. האם בכוונת עיריית רמת השרון לשפץ את האגף הצפוני כיום של בית העלמין? אם כן, מתי? מה העבודות שמתוכננות להתבצע בקטע זה ?

3. מה העלות הכוללת החזויה של כל אחת מעבודות אלה (הכשרת שטחי הקבורה הנוספים ושיפוץ האגף הצפוני הקיים כיום) ?אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה