יום שבת, 19 בנובמבר 2011

שאילתא לישיבת מועצה ביום 7.8.2011 – עלות יול"א תשע"ב

רקע -

רגע לפני פתיחת שנת לימודים חדשה ועל רקע העלאת מצוקתו של מעמד הביניים לסדר היום הציבורי, אשר נדרש לשאת בהוצאות כבדות ביותר ביום-יום, יש מקום לבחון את עלותו של היול"א.

שאילתות -

1. מה מספר הילדים שנרשמו ליול"א לשנת הלימודים תשע"ב לפי חתך הגילאים השונים (טרום טרום חובה, טרום חובה וחובה) וכמה גני יול"א צפויים להיות מופעלים במהלך שנה זו בכלל ולכל קבוצת גיל בפרט ?

2. מה סך התקציב הכולל הצפוי של מערך היול"א בשנת תשע"ב ומה היה היקפו בשנים תש"ע ותשע"א ?

3. האם ליול"א הכנסות נוספות מעבר לתשלומים הנגבים מההורים, למשל העברות מתקציב העירייה ?

4. מה פירוט ההוצאות וחלוקת תקציב ההוצאות של מערך היול"א בשנים תש"ע ותשע"א ?

5. האם הנכם בוחנים או מוכנים לבחון הפחתה או הוזלה של שכר הלימוד הנגבה מההורים בגין היול"א לשנת תשע"ב ?


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה