יום ראשון, 20 במרץ 2011

הצעה לסדר: מינהלת התחדשות עירונית לרמת השרון

אחרי כל כך הרבה ישיבות של וועדות התכנון השונות, פגישות עם תושבים וקריאה של חומר בנושא אני מכיר די לעומק את כל היתרונות והחסרונות של התוכניות והכלים התיכנוניים השונים שנתנה המדינה לעיריות ולתושבים כדי לטפל במתחמי מגורים ישנים ובבניינים שזקוקים לחיזוק כדי לעמוד בתקני רעידות האדמה החדשים. אחד הלקחים העיקריים שלי הוא שתוכניות אלה מסתכלות רק על הבניין הספציפי, ברמה הבסיסית, אבל מתייחסים פחות למשמעויות הרחבות של ביצוע פרויקטים של פינוי-בינוי או תמ"א 38. כאן אני חושב שיש מקום לעיריות להוביל ולא לפחד להיכנס לקלחת. לכן הגשתי השבוע הצעה לסדר יום לקראת ישיבת המועצה הקרובה לפיה תוקם מינהלת התחדשות והתמגנות עירונית. הנה נוסח ההצעה שלי, המדברת בעד עצמה:

הנדון : הצעה לסדר יום – הקמת מינהלת התחדשות עירונית

רקע

מזה שבועות שאנו עדים לעוצמת איתני הטבע ולשבריריות חיינו על כדור הארץ, כאשר לפתע, ללא שום התרעה מוקדמת, רועדת האדמה ומשאירה חורבן והרס גם במדינות המתפתחות ביותר, דוגמת ניו-זילנד ויפן. כמו כולם, אני עומד משתהה מול התמונות עוצרות הנשימה, של הבתים שקרסו בהמוניהם, ומול המספרים המבעיתים של ההרוגים והפצועים, וחושב מה עלול לקרות אצלנו כאן ברמת השרון.

אני יודע שגם אתה ער ומודאג ממצב מבני הציבור ובתי המגורים בעיר, אשר נבנו קודם לשנות השמונים, ופועל להתחדשות מתחמים רבים בעיר, בעיקר באזור מורשה.

בעיקר אני חושש ממצב בתי הספר בעיר, שמרביתם קיימים מזה עשרות שנים, עוד קודם להחלת התקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. חובה עלינו לוודא שבתי הספר בעיר עמידים בפני רעידות אדמה וסיכונים אחרים, דוגמת טילים ארוכי טווח, ועם תקציב פיתוח בהיקף של 195 מיליון ש"ח לשנת 2011 עומדים לרשותנו האמצעים לצאת לביצוע באופן כמעט מיידי.

מדינת ישראל נתנה את הכלים התכנוניים בדמותן של תוכניות הפינוי-בינוי ותמ"א 38, אך נראה שנדרש מאמץ מסודר יותר כדי להבטיח יישום מהיר ונכון של אלה. בנוסף, ההשלכות הדרמטיות שיש לפרויקטים אלה על סביבתם המיידית ועל העיר כולה, כאשר באחת בלב מתחם עירוני מתווספות מאות ואף אלפי יחידות דיור, מצריכות חשיבה מסודרת והשקעות עירוניות משמעותיות.

הצעת החלטה
תוקם מינהלת התחדשות עירונית, אשר תהיה כפופה לאגף ההנדסה בעיר. מינהלת זו תקל את העומס על ראשי אגף ההנדסה ותעמיד לרשותם ולרשות תושבי העיר כוח אדם איכותי, מקצועי ומיומן על מנת לקדם עד כמה שאפשר, בהתאם למדיניות התכנון העירונית, את התחדשות והתמגנות העיר.

משימתה הראשונה והמיידית של מינהלת ההתחדשות יהיה להניח בפני הועדה המקומית סקר מקיף של בתי הספר בעיר בדבר עמידותם לרעידות אדמה והצעדים וההשקעות שיש לנקוט כדי להתחיל בחיזוק של בתי הספר כבר במהלך חופשת הקיץ הקרובה.

מהנדסת העיר תניח בפני מועצת העיר בהקדם האפשרי ותוך לא יותר מחודשיים ממועד קבלת החלטה זו הצעה תקציבית למימון פעילות מינהלת ההתחדשות העירונית, שתכלול את פירוט כוח האדם והאמצעים הנדרשים למינהלת זו כדי למלא את תפקידה כראוי, לרבות בשני מישורי הפעולה הבאים:

כלפי האזרחים – מתן סיוע וייעוץ לתושבים, מהבחינה המשפטית וההנדסית, כיצד למקסם את תועלתם מהאפשרויות התכנוניות השונות העומדות לרשותם בהתאם לחוקים ולתוכניות השונות תוך התחשבות מקסימאלית בסביבה ובכך להקטין עד כמה שאפשר את ההתנגדות של שכניהם לפרויקט, אשר עלולה לעכב את ביצועו; גיבוש רשימת אנשי מקצוע אמינים וברמה מקצועית גבוהה לביצוע הפרויקטים השונים.

כלפי מועצת העיר וגופי התכנון העירוניים – בחינת ההשלכות של התוכניות השונות על הסביבה המיידית של הפרויקט ועל העיר כולה והצגתן בפני מקבלי ההחלטות וועדות התכנון העירוניות והמחוזיות לצורך שיפור אופן הדיון וקבלת ההחלטות בנוגע להן; הכנה של תוכנית רב שנתית, אשר תאפשר תכנון של העיר לאור השינויים הצפויים בה בעקבות אישור התוכניות השונות, למשל בנושאי תוספת אלפי ילדים ובני נוער למערכת החינוך, העומס על מערכת התחבורה העירונית והתמודדות עם הצורך בתוספת של מקומות חנייה ציבוריים; הכנת תוכניות בניין עיר חדשות נקודתיות בעניין תמ"א 38 שיתאימו למאפייני האזורים השונים בעיר, למשל בחינת השאלה האם נכון יותר לאפשר תוספת של שתי קומות לבניינים ברח' סוקולוב, כמו ברמת-גן וערים נוספות, או כיצד ניתן להשתמש בכלי של תמ"א 38, כאשר בבתים רבים נבנו יציאות וחדרים על הגג, אשר מקטינים עד מאוד את הכדאיות של חיזוק המבנה תחת הוראות תמ"א 38.


אשמח לשמוע מה אתם חושבים בעניין וכיצד לדעתכם העירייה יכולה לקחת חלק משמעותי יותר במימוש של תוכניות אלה.

שבוע טוב וחג שמח (בכל זאת היום זה פורים),
אבי

יום שישי, 11 במרץ 2011

לתשומת ליבכם - מפוחי העלים הוצאו מחוץ לחוק

בחודש יוני 2009 הגשתי הצעה לסדר לחקיקת חוק עזר ברמת השרון, לפיה יאסר השימוש במפוחי עלים ברמת השרון. אז הוסבר לי שהכנסת עמלה על תיקון החוק בעניין ולכן חוק עזר שכזה מיותר למעשה.

שמחתי מאוד כששמעתי שלפני כחודש אושר בכנסת תיקון לתקנות למניעת מפגעים, אשר אוסרות כליל את השימוש במפוחים אלה. העניין הוא שבלי מודעות של התושבים, אין לתיקון משמעות רבה, מאחר וקשה לי לראות את העירייה אוכפת את האיסור בפועל (אני מאוד מקווה שהיא בעצמה תפעל בהתאם לתיקון ותאסור על עובדיה וקבלניה שימוש במפוחים אלה). לכן כתבתי מכתב למנכ"ל עיריית רמת השרון בזה הלשון:

7 במרץ 2011
אל:
מר הרצל נחום
מנכ"ל עיריית רמת השרון

א.נ.,

הנדון: איסור שימוש במפוחי עלים

במליאת מועצת העיר מיום 7.6.2009 נדונה הצעה לסדר שהנחתי על שולחן העירייה בעניין צעדים להגבלת ואיסור שימוש במפוחי עלים. אז הוסבר לי שאין מקום לחוק עזר עירוני בעניין, מאחר וחוק בעניין נמצא בשלבי עבודה בכנסת.

שמחתי מאוד לגלות כי לפני מספר שבועות אושרו בכנסת תקנות לפיהם החל מיום 27 באפריל 2011 נאסר לחלוטין השימוש במפוחי עלים מרעישים (אין מפוחים שלא מרעישים), וכי שימוש שכזה במפוח עלים מהווה עבירה פלילית, שנושאת עימה עונש שיכול להגיע לשישה (6) חודשי מאסר או קנס של 2,800 ש"ח. מפוחים אלה הם מטרד איום, מיותר ומזיק בריאותית, מאחר והם ממלאים את האוויר באבק, עפר ומתכות מסוכנות אחרות.

חשוב לציין, כי לפי התקנות החדשות לא רק המשתמש עצמו במפוח עובר על החוק, אלא גם מי שמרשה לאחר להפעיל מפוח, כך שלמיטב הבנתי, אחריות פלילית תחול על בעל בית פרטי או חברי ועד בית, אשר הגנן שהם שכרו לביצוע עבודות הגינון בביתם השתמש במפוח שכזה.

כן תחול אחריות פלילית על בכירי העירייה, אשר עובדיהם בעירייה ועובדים המועסקים על-ידי קבלני עבודה שנשכרו על-ידם לצורך ביצוע עבודות אלה, עושים שימוש במפוחים שכאלה. לצערי הרב מאז הדיון בעירייה נתקלתי פעמים רבות בעובדים העושים שימוש במפוחים שכאלה במשך שעות מרובות בגינות הציבוריות השונות ברחבי העיר (אוכל להעביר לך תמונות המנציחות זאת אם תחפוץ בכך).

אני סמוך ובטוח, כי תפעל על מנת לוודא שעובדי העירייה ובכיריה לא יחשפו לסיכון של עבירה פלילית על כל הנובע מכך, וקורא לך, באמצעות הכלים השונים העומדים לך כמנכ"ל העירייה, ליידע את כל תושבי רמת השרון על הבשורה שבתקנות החדשות והסיכון הרב שבהפרתן.

יום שישי, 4 במרץ 2011

כוכב ימשיך לנצנץ - כל הכבוד לקמפיין הציבורי של התושבים

השבוע נודע סופית, כי התוכניות לבניין מגדל מגורים בן 18 קומות במקום קולנוע כוכב המיתולוגי ברמת השרון נגנזו, כך שכולנו נוכל להמשיך להראות שם כוכבים, והשלט עם השפתיים האדומות שמזמין אותנו להצגת חצות של מופע הקולנוע של רוקי ימשיך לחייך אלינו בדרכינו להרצליה.

לתוכניות לבניית המגדל על חורבות כוכב נחשפתי במהלך הבחירות. די כבדרך אגב, בעקבות הערת ביניים באמצע איזה חוג בית. כמה חודשים אחרי הבחירות הבנתי שהעניינים קצת יותר רציניים משהערכתי מלכתחילה, ושיש מי שנותן ליזמים להבין שבהחלט יש על מה לדבר. כנראה שלא סתם התוכנית הזו הסתובבה לה במסדרונות העירייה יותר משלוש שנים. מנגד הסתובבה לה עצומה ברשת, שהצליחה לאסוף כמעט 3,000 חתימות נגד הריסת קולנוע כוכב.

הבדיקה שערכתי העלתה עובדה קריטית בעניין זה, שסברתי שחשוב שתונח על השולחן בצורה ברורה לכל בעלי החלומות על רווחים גדולים מהמגדל, והיא שהקרקע שעליה יושב כוכב היא משבצת חומה, כלומר שטח ציבורי, וככזה יזם פרטי לא יכול לעשות בה שום שימוש, למעט לצורך מבנה ציבור. היה לי גם חשוב שכל חבריי לוועדות התכנון העירוניות ידעו זאת, כדי למנוע מחטף כזה או אחר. לכן הגשתי שאילתא שנדונה לפני כשנה במליאת המועצה. תגובת החברים האחרים למועצה לא השאירה מקום לספק, כי חברי המועצה לא ייתנו את ידם לכל תוכנית שתיקח את אחד מאתרי התרבות היחידים בעיר ותהפוך אותו לעוד גוש בטון - יש מספיק מקומות אחרים ברמת השרון לכאלה.

שמחתי לראות את הכותרת הזו הסופ"ש בקול ברמה - "תושבי רמת השרון ימשיכו לראות כוכבים בקולנוע כוכב". בשבילי זו עוד הוכחה עד כמה אפקטיבי יכול להיות קמפיין ציבורי כשהוא בא מהבטן, כשהוא יודע לגעת בפינה החמה הזו בתוכנו, כשהוא לוקח אותנו לילדות ומחבר אותה למציאות שלנו כיום.

שאפו למי שדאג להוביל את הקמפיין באינטרט ומעל דפי העיתונים.

שבת שלום.

שאילתא לישיבת מליאה 13.12.2009 – קולנוע כוכב

אל:
גב' פרח מלך
עוזרת ראש העירייה

הנדון: שאילתא לישיבת מליאה 13.12.2009 – קולנוע כוכב

רקע -

עבור מי שגדל ברמת השרון, קולנוע "כוכב" השכונתי במהותו יתקשר תמיד לרמת השרון הקטנה, רמת השרון כשעוד הייתה מושבה. "כוכב" היה בית הקולנוע הראשון אליו נחשפו רבים מאיתנו בתור ילדים וזאת בתקופה שטרם מתחמי הקולנוע הגדולים.

מזה שנים, ישנם דיבורים על כך שישנן תוכניות להרוס את בית הקולנוע ובמקומו לבנות עוד מגדל מגורים.

שאילתות –

1. למיטב ידיעת העירייה, מיהו הבעלים הנוכחי של החלקה עליה בנוי קולנוע "כוכב" ?

2. האם למועד מליאה זו רשומה הערת אזהרה לטובת עיריית רמת השרון על חלקה זו ?

3. מהו ייעוד השטח של חלקה זו ?

4. האם הוגשה בקשה כלשהי בקשר לחלקה זו ?

בכבוד רב,

אבי גרובר